فرم استخدام همیاران دیجی برق مدنی

دیجی برق بزرگترین و مورد اعتمادترین مرجع خرید و فروش لوازم برقی

فرم استخدام همیاران

مرحله 1 از 3 - مشخصات فردی

از کارت ملی یا مدارک شناسایی دیگر خود عکس گرفته و آن را در این قسمت بارگذاری نمایید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 2 MB.
  جنسیت :(الزامی)
  وضعیت تأهل :(الزامی)
  روابط عمومی :(الزامی)
  سطح اطلاعات بازاریابی :(الزامی)
  در صورتی که سابقه شغلی مرتبط یا غیر مرتبطی دارید ، بیان کنید.
  آدرس(الزامی)
  ابتدا نام استان و سپس نام شهر خود را انتخاب نمایید.