پکیــج بـرنزی

برای پخش کنندگان دیجی برق
200,000 45 روزه
 • شامل 7 روز رایگان
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست پخش‌کنندگان
 • و تولیدکنندگان
45 روزه پخش کنندگان

پکیج نقره‌ای

برای پخش کنندگان دیجی برق
تومان400000 340,000 سه ماهه
 • تخفیف 15درصدی
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست پخش‌کنندگان
 • و تولیدکنندگان
3 ماهه پخش‌کنندگان

پکیــج طلایی

برای پخش کنندگان دیجی برق
تومان800000 تومان 520000 شش ماهه
 • تخفیف 35درصدی
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست پخش‌کنندگان
 • و تولیدکنندگان
6 ماهه پخش‌کنندگان
محل تبلیغات
محل تبلیغات