پکیــج بـرنزی

برای تولیدکنندگان دیجی برق
300,000 45 روزه
 • شامل 7 روز رایگان
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست تولیدکنندگان
 • و بازرگانان
45 روزه تولیدکنندگان

پکیج نقره‌ای

برای تولیدکنندگان دیجی برق
تومان600000 510,000 سه ماهه
 • تخفیف 15درصدی
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست تولیدکنندگان
 • و بازرگانان
3 ماهه تولیدکنندگان

پکیــج طلایی

برای تولیدکنندگان دیجی برق
تومان1200000 780,000 شش ماهه
 • تخفیف 35درصدی
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست تولیدکنندگان
 • و بازرگانان
6 ماهه تولیدکنندگان
محل تبلیغات
محل تبلیغات