پکیــج بـرنزی

برای فروشندگان دیجی برق
120,000 45 روزه
 • شامل 7 روز رایگان
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست فروشندگان
 • و پخش‌کنندگان
45 روزه فروشندگان

پکیج نقره‌ای

برای فروشندگان دیجی برق
تومان240000 204,000 سه ماهه
 • تخفیف 15درصدی
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست فروشندگان
 • و پخش‌کنندگان
3 ماهه فروشندگان

پکیــج طلایی

برای فروشندگان دیجی برق
تومان480000 312,000 شش ماهه
 • تخفیف 35درصدی
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست فروشندگان
 • و پخش‌کنندگان
6 ماهه فروشندگان
محل تبلیغات
محل تبلیغات